Nieuws

Salarisadministratie

De verwerking van salarissen legt elke maand opnieuw een grote druk op uw administratieve organisatie. Daarbij bent u als werkgever verantwoordelijk voor inhoudingen, afdrachten en rapportages aan de Belastingdienst en diverse fondsen.

Dienstverlening

Onze dienstverlening omvat:

  • Vervaardigen van salarisstroken en overzichten
  • Verzorgen van loonaangiften
  • Toepassen afdrachtverminderingen en andere fiscaal toelaatbare regelingen
  • Bruto / netto - berekeningen 
  • Berekening van de salariskosten per werknemer
  • Opstellen jaaropgaven werknemers
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten 
  • Opstellen van bezwaarschriften bij uitvoeringsinstellingen, belastingdienst 
  • Begeleiding bij controle door de belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling

 

 

Copyright RS accountancy & advies © 2019. Alle rechten voorbehouden. 

Privacyverklaring